Προς ενημέρωση των συναδέλφων σας επισυνάπτουμε την Απόφαση του Αρχηγού Π.Σ και το  Φ.Ε.Κ για την Πρόσληψης – διορισμό των 82 Επιλαχόντων Π.Π.Υ από την κατηγορία των Εποχικών.

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun