Αριθ. Πρωτ :2909                                                                                                      Αθήνα:20.09.2018
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                                                      Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Ενημέρωση μελών »

   Συνάδελφοι σας γνωστοποιούμε, ότι εφέτος με τους έξι μήνες εργασίας σας δικαιούσθε να λάβετε ταμείο ανεργίας από 4 εως 6 μήνες.
   Για να αντιληφθούν όλοι την σημασία, που έχει το εξάμηνο για αυτούς τους συναδέλφους μας αυτές τις δύσκολες εποχές, που ζούμε.

                                                                                Με εκτίμηση,
                                                                            Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                                     Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                                    Τηλ: 6976911880

Φωτογραφίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων
Hostsun